Em hãy nêu ví dụ về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Em hãy nêu ví dụ về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

Bài làm:

Ví dụ về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín:

Bác đưa thư đến nhà Hoa gửi thư nhưng Hoa di vắng nhà, nhân tiện thấy Thảo nhà bên đang chơi ngoài sân, bác đã nhờ Thảo chuyển giúp lá thư cho Hoa khi Hoa về. Thảo đồng ý. Tuy nhiên, cầm lá thư trên tay Thảo tò mò nên đã bóc lá thư của Hoa để đọc. Như vậy Thảo đã vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín.

  • 282 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 12