Pháp luật thừa nhận bình đẳng trong kinh doanh có vai trò quan trọng như thế nào đối với người kinh doanh và xã hội?

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Pháp luật thừa nhận bình đẳng trong kinh doanh có vai trò quan trọng như thế nào đối với người kinh doanh và xã hội?

Bài làm:

Việc thừa nhận bình đẳng trong kinh doanh đã có những vai trò quan trọng đối với người kinh doanh cũng như đối với xã hội

  • Đối với người kinh doanh: Được bảo vệ quyền lợi chính đáng sẽ tự tin hơn, hăng say vui vẻ làm việc hơn, phát triển mạnh mẽ hơn.
  • Đối với xã hội: Tạo nên sự đa dạng trong xã hội và thúc đẩy xã hội phát triển.
  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 12