Em hãy phân tích những vai trò của pháp luật đối với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại?

  • 1 Đánh giá

Câu hỏi: Em hãy phân tích những vai trò của pháp luật đối với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại?

Bài làm:

Phân tích những vai trò của pháp luật đối với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại:

  • Thứ nhất, pháp luật là phương tiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia trong lợi ích chung của toàn thế giới.
  • Thứ hai, pháp luật là cơ sở để xây dựng và phát triển tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới, xây dựng niềm tin, tạo cơ sở vững chắc cho hòa bình trên khắp hành tinh.
  • Thứ ba, pháp luật là cơ sở để hợp tác kinh tế - thương mại giữa các nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ở mỗi quốc gia và trên phạm vi toàn cầu.
  • Cuối cùng, pháp luật là cơ sở để bảo vệ quyền con người trên toàn thế giới vì nền dân chủ và tiến bộ, văn minh của nhân loại, chống lại sự vi phạm quyền được sống, được làm người của mỗi cá nhân, chống lại mọi hình thức phân biệt đối xử về giống nòi, về sắc tộc, chủng tộc.
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 12