Tại sao nói quyền học tập của công dân Việt Nam thể hiện tính nhân văn của chế độ xã hội ở nước ta?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Tại sao nói quyền học tập của công dân Việt Nam thể hiện tính nhân văn của chế độ xã hội ở nước ta?

Bài làm:

Không phải ở chế độ xã hội nào trẻ em cũng được quyền học tập. Quay lại lịch sử thời xã hội phong kiến, tỉ lệ biết chữ của nhân dân ta rất ít, chỉ có con của giai cấp bóc lột mới được biết chữ.

Ngày nay, khi đất nước đã dần phát triển thì nền giáo dục từ đó cũng được phát triển theo. Tính đến thời điểm hiện nay, chúng ta đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học, đang từng bước phổ cập trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đây là một bước tiến vượt bậc của đất nước, thể hiện chủ trương, quan điểm của đảng tất cả vì con người, thực hiện điều mong muốn của Bác Hồ “ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Đây chính là tính nhân văn của chế độ xã hội ở nước ta.

  • 319 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 12