Tại sao công dân cần phải có trách nhiệm phê phán, đấu tranh, tố cáo những việc làm trái pháp luật, vi phạm quyền tự do cơ bản của công dân?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Tại sao công dân cần phải có trách nhiệm phê phán, đấu tranh, tố cáo những việc làm trái pháp luật, vi phạm quyền tự do cơ bản của công dân?

Bài làm:

Công dân cần phải có trách nhiệm phê phán, đấu tranh, tố cáo những việc làm trái pháp luật, vi phạm quyền tự do cơ bản của người khác vì:

Để đảm bảo một nhà nước theo khuôn khổ và ngày càng phát triển hơn, tốt đẹp hơn thì cần phải hệ thống pháp luật. Đó là những điều giúp cho con người tốt hơn, ngày càng hoàn thiện mình hơn. Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay còn rất nhiều người “lách luật” chỉ chăm chăm vào kẽ hở của pháp luật để làm những điều xấu. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ, quản lí nhà nước không thể kiểm soát hết và phát hiện hết được những hành vi vi phạm pháp luật đó. Vì vậy, là một công dân, mỗi người nên có ý thức lên án đối với những hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời, chúng ta cùng cần phải lên án, phê phán những hành vi vi phạm quyền tự do cơ bản của công dân. Ngoài việc thực hiện nghĩa vụ của mình đối với đất nước thì công dân cũng có lại cho mình những quyền của công dân. Các quyền này được đặt ở vị trí đầu tiên, quan trọng nhất được nhà nước và pháp luật bảo vệ. Do đó, những người có ý đồ xâm phạm đến quyền cơ bản của công dân cũng là những hành vi vi phạm pháp luật cần phải phê phán, tố cáo để được xử lí, góp phần làm xã hội ngày càng lành mạnh và văn minh hơn.

  • 75 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 12