Hãy chứng minh rằng quyền học tập của công dân Việt Nam hiện nay đang được thực hiện tốt.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Bằng ví dụ minh họa, hãy chứng minh rằng quyền học tập của công dân Việt Nam hiện nay đang được thực hiện tốt.

Bài làm:

Hiện nay, nước ta đang thực hiện tốt quyền học tập của công dân. Điều đó được thể hiện:

Tất cả các trẻ em trong độ tuổi đến trường đều có quyền được đến trường, được học tập được lựa chọn môi trường học tập của mình phù hợp .

Hiện nay, nhà nước đang có chính sách phổ cập giáo dục đến cấp trung học cơ sở. Tức là tất cả các em sinh ra và lớn lên ít nhất phải học hết cấp 2. Tiến tới, nhà nước ta đang có chính sách nâng cấp lên thành phổ cập THPT.

Nhà nước ngày càng đầu tư mạnh về trang thiết bị học tập, các chế độ hỗ trợ học phí cho những học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa để khuyến khích các em được đến lớp.

Bên cạnh hệ thống trường lớp công lập, Nhà nước còn khuyến khích mọi đối tượng tham gia công tác xã hội hóa giáo dục (mở thêm nhiều loại hình trường lớp ngoài công lập) để tạo điều kiện tối đa cho các em trong độ tuổi đến trường được đi học.

Ngoài ra các đối tượng khác cũng được khuyến khích và tạo mọi điều kiện để được học tập nâng cao trình độ, được bồi dưỡng kiến thức không ngừng.

Cơ hội học tập ngày càng nhiều hơn, quyền được học và được tự do chọn lựa trường học, ngành học, thời gian học được khẳng định rõ trong luật giáo dục, luật dạy nghề...

  • 177 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021