Em hiểu thế nào là điều ước quốc tế? Tại sao các nước lại cùng nhau kí kết điều ước quốc tế?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Em hiểu thế nào là điều ước quốc tế? Tại sao các nước lại cùng nhau kí kết điều ước quốc tế?

Bài làm:

Điều ước quốc tế là văn bản pháp luật do các quốc gia hoặc các tổ chức quốc tế thoả thuận kí kết , nhằm điều chỉnh quan hệ giữa họ với nhau trong các lĩnh vực của quan hệ quốc tế.

Trên thế giới, có rất nhiều nước kí kết điều ước quốc tế. Điều này là xuất phát từ lợi ích của các nước, của khu vực và trên thế giới. Đó là vì cuộc sống hòa bình, hợp tác cùng tiến bộ giữa các quốc gia trên thế giới.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 12