Tại sao nói điều ước quốc tế là công cụ hữu hiệu nhất trong quan hệ hợp tác và phát triển giữa các quốc gia?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Tại sao nói điều ước quốc tế là công cụ hữu hiệu nhất trong quan hệ hợp tác và phát triển giữa các quốc gia?

Bài làm:

- Điều ước quốc tế là văn bản pháp luật do các quốc gia hoặc các tổ chức quốc tế thoả thuận kí kết , nhằm điều chỉnh quan hệ giữa họ với nhau trong các lĩnh vực của quan hệ quốc tế.

- Sở dĩ người ta nói điều ước quốc gia là công cụ hữu hiệu nhấ trong quan hệ hợp tác phát triển giữa các quốc gia vì:

  • Nội dung điều ước quốc tế đã nêu rõ quyền và nghĩa vụ của các quốc gia thành viên, là cơ sở pháp lý để thực hiện hợp tác quốc tế hiệu quả.
  • Nội dung cũng nêu rõ mục tiêu hợp tác trong mỗi lĩnh vực được thể hiện ở các điều kiện cụ thể.

=> Do đó, thực hiện các điều khoản này là thực hiện rõ mục tiêu hợp tác vì sự phồn thịnh và phát triển của mỗi quốc gia và cả cộng đồng quốc tế.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 12