Điều 10 Luật Xuất bản quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản gồm...

  • 1 Đánh giá

Câu 11: Điều 10 Luật Xuất bản quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản gồm: ...tuyên truyền phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, hành vi tội ác,... Theo em, pháp luật quy định như vậy nhằm mục đích gì?

Bài làm:

Tại điều 10 Luật Xuất bản quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản gồm: ...tuyên truyền phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, hành vi tội ác,...

Nhà nước lập ra những quy định như vậy nhằm mục đích:

- Ngăn chặn tất cả mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, chống đối.

- Đảm bảo ổn định xã hội, chính trị, văn hóa, an ninh quốc phòng.

- Tạo điều kiện phát triển nền kinh tế đất nước và ngày càng nâng cao đời sống của nhân dân.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 12