Phân tích vai trò của Pháp luật trong lĩnh vực kinh tế đối với sự phát triển của đất nước?

  • 1 Đánh giá

Câu hỏi: Phân tích vai trò của Pháp luật trong lĩnh vực kinh tế đối với sự phát triển của đất nước?

Bài làm:

Như chúng ta đã biết, một đất nước bền vững là một đất nước phát triển toàn diên về mọi mặt trong đó có kinh tế.

Và để góp phần đưa nền kinh tế phát triển, pháp luật đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Cụ thể là trong lĩnh vực kinh tế, pháp luật đóng vai trò của pháp luật được thể hiện ở sự tác động của pháp luật đến quá trình tăng trưởng kinh tế.

Thứ nhất, pháp luật tạo ra khung pháp lí cần thiết để hoạt động kinh doanh. Chúng ta hãy tưởng tượng xem, nếu ko có pháp luật mà mọi hoạt động kinh doanh đều tự do tự phát thì xã hội này sẽ trở nên như thế nào? Đó là điều quá kinh khủng. Vì vậy, pháp luật đưa ra những quy định để nêu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của người kinh doanh để các hoạt động này diễn ra trong một khuôn khổ cho phép và chịu sự quản lí của pháp luật với mục đích kích thích sản xuất phát triển, tạo ra nhiều sản phẩm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thứ hai, pháp luật ghi nhận và bảo đảm quyền tự do kinh doanh của công dân. Miễn sao công dân không buôn bán kinh doanh những mặt hàng cấm, mặt hàng trái phép với quy định của pháp luật. Việc làm này nhằm giúp công dân có thể phát triên được những khả năng, sở thích của mình một cách tốt nhất để làm giàu cho bản thân và xã hội.

Cuối cùng, thông qua những quy định về thuế, pháp luật khuyến khích các hoạt động kinh doanh trong những ngành, nghề có lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần thúc đẩy kinh doanh phát triển.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 12