Em hiểu thế nào về câu nói : “Cống hiến thì nhìn về phía trước, hưởng thụ thì nhìn về phía sau ?”

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Em hiểu thế nào về câu nói : “Cống hiến thì nhìn về phía trước, hưởng thụ thì nhìn về phía sau ?”

Bài làm:

Em hiểu câu này như sau:

“Cống hiến nhìn về phía trước” nghĩa là: Khi mình công hiến sức lực của mình cho lí tưởng cao đẹp, mình tin tưởng rằng sự cống hiến, sự hi sinh đó cho một tương lai tốt đẹp của đất nước của dân tộc, trong đó có cả của bản thân mình.

“Hưởng thụ nhìn về phía sau” nghĩa là: Khi mình được hưởng thụ, mình hãy nhớ công lao của bao thế hệ cha anh, của những người đi trước đã đổ xuống để mình có được ngày hôm nay.

  • 352 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021