Trong thanh niên học sinh có quan niệm : “Được đến đâu thì hay đến đó”, “Nước đến chần mới nhảy”. Em có đồng tình với quan niệm đó không? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trong thanh niên học sinh có quan niệm : “Được đến đâu thì hay đến đó”, “Nước đến chần mới nhảy”.

Em có đồng tình với quan niệm đó không? Vì sao?

Bài làm:

Qủa thực, trong thanh niên học sinh hiện nay có nhiều người sống với quan niệm: “Được đến đâu thì hay đến đó”, “nước đến chân mới nhảy”.

Tuy nhiên, em không đồng tình với quan niệm này. Bởi vì, đây là những thanh niên không có lý tưởng sống, không có mục đích sống cho mình, không có hoài bão ước mơ chỉ thích ăn chơi đua đòi, phá tiền bố mẹ. Sẽ không có tương lai nếu những người này không biết thay đôi cách sống và nhìn nhận đúng đắn về những hành động mà mình đang làm.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021