Câu 4 bài 18 GDCD 9 Bài 4 trang 68 sgk Giáo dục công dân 9

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Bài 4 trang 68 sgk Giáo dục công dân 9

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi đáp án chi tiết cho Bài 4 trang 68 sgk Giáo dục công dân 9 và hoàn thiện các câu hỏi bài 18 GDCD 9.

Câu 4: Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên phạt một số thanh niên đua xe trái phép vào ngày mồng một Tết năm Quý Mùi (2003).

Theo em, hành vi của số thanh niên trên đã vi phạm chuẩn mực đạo đức hay vi phạm quy định của pháp luật ? Vì sao?

Bài làm:

Em nhận thấy, hành vi của một số thanh niên vừa vi phạm chuẩn mực đạo đức khi coi thường tính mạng của người khác, không thực hiện đúng quy định của pháp luật vừa vi phạm vào quy định của pháp luật đã được đề ra.

Bởi vì những hành vi đó trái với những quy định của pháp luật nhưng đồng thời trái với những chuẩn mực đạo đức mà xã hội đặt ra.

Chủ đề liên quan