Vì sao có một số người cố tình làm những việc dù biết rằng việc đó là vi phạm pháp luật? Bài 3 trang 68 sgk Giáo dục công dân 9

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Bài 3 trang 68 sgk Giáo dục công dân 9

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi đáp án chi tiết cho Bài 3 trang 68 sgk Giáo dục công dân 9 và hoàn thiện các câu hỏi bài 18 GDCD 9.

Câu 3: Vì sao có một số người cố tình làm những việc dù biết rằng việc đó là vi phạm pháp luật ? (Ví dụ : làm hàng giả, buôn bán vận chuyến ma tuý,...).

Bài làm:

Hiện nay, đồng tiền có sức mạnh rất lớn, có thể nói trong bối cảnh hiện nay, đồng tiền chi phối đời sống sinh hoạt của con người rất nhiều. Cuốn theo vòng xoáy của đồng tiền và tôn thờ lợi ích cá nhân lên trên lợi ích chung của cộng đồng, xã hội nên có nhiều người kiếm tiền bằng mọi cách bất chấp cả những việc làm vi phạm pháp luật như làm hàng giả, buôn bán vận chuyển ma túy. Và đó là những người không có đạo đức, chỉ biết hám lợi, làm giàu cho bản thân. Nếu trong một xã hội mà mọi người muốn làm gì thì làm, thì xã hội sẽ rối loạn, gây ảnh hưởng đến lợi ích của những người khác.

Chủ đề liên quan