Theo em, để thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật trong nhà trường, học sinh chúng ta cần phải làm gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 4. Theo em, để thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật trong nhà trường, học sinh chúng ta cần phải làm gì?

Bài làm:

* Để thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật trong nhà trường, học sinh chúng ta cần phải:

  • Có ý thức rèn luyện, có ý thức tổ chức kỉ luật
  • Thực hiện đúng nội quy của nhà trường, của lớp đề ra
  • Tham gia phát biểu xây dựng bài
  • Tham gia góp ý xây dựng kế hoạch của lớp, góp ý xây dựng trong những giờ sinh hoạt lớp
  • Dân chủ nhưng cần có tổ chức, có ý thức xây dựng tập thể lớp
  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021