Nêu vai trò của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đối với phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi Bắc Bộ.

  • 1 Đánh giá

  • Nêu vai trò của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đối với phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Bài làm:

Vai trò:

Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đã tạo điều kiện cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động của cả hai vùng đồng bằng sông Hồng và Trung du và miền núi Bắc Bộ.

  • 135 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9