Đọc thông tin kết hợp với những hiểu biết của em, hãy lập và hoàn thành sơ đồ theo yêu cầu dưới đây về các nguồn tài nguyên thiên nhiên để phát triển các ngành công nghiệp tương ứng

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

1. Tìm hiểu các nhân tố tự nhiên

Đọc thông tin kết hợp với những hiểu biết của em, hãy lập và hoàn thành sơ đồ theo yêu cầu dưới đây về các nguồn tài nguyên thiên nhiên để phát triển các ngành công nghiệp tương ứng

Bài làm:

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9