Phân tích bảng 1, đọc thông tin, hãy: So sánh các tiêu chí trong bảng số liệu giữa vùng Tây Nguyên với cả nước?

 • 1 Đánh giá

3. Tìm hiểu đặc điểm dân cư, xã hội

Phân tích bảng 1, đọc thông tin, hãy:

 • So sánh các tiêu chí trong bảng số liệu giữa vùng Tây Nguyên với cả nước?
 • Trình bày đặc điểm dân cư và xã hội của vùng Tây Nguyên?
 • Nếu ảnh hưởng của đặc điểm dân cư, xã hội đến phát triển kinh tế?

Bài làm:

So sánh các tiêu chí giữa vùng Tây Nguyên với cả nước:

 • Số dân Tây Nguyên chiếm khoảng 6% số dân cả nước
 • Mật độ dân số cả nước cao gấp 2,7 lần mật độ dân số ở Tây Nguyên
 • Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên và tỉ lệ hộ nghèo ở Tây Nguyên cao hơn tỉ lệ gia tăng tự nhiên và tỉ lệ hộ nghèo của cả nước.
 • Thu nhập bình quân, tuổi thọ trung bình và tỉ lệ người từ 15 tuổi biết chữ ở Tây Nguyên đều thấp hơn so với cả nước.

Đặc điểm dân cư và xã hội ở Tây Nguyên:

 • Tây Nguyên có 4,4 triệu người, khoảng 30% dân số là dân tộc ít người: Gia –rai, Ê-đê…
 • Là vùng thưa dân nhất nước ta, mật độ dân số khoảng 81 người/km2.
 • Dân cư phân bố không đều phân bố chủ yếu ở các đô thị, ven đường giao thông, các nông trường, lâm trường.
 • Đời sống dân cư còn nhiều khó khăn, tuy nhiên đang được cải thiện đáng kể.

Ảnh hưởng của dân cư, xã hội đến phát triển kinh tế:

 • Dân cư thưa thớt, không đủ nhân lực để khai thác, phát triển sản xuất
 • Thiếu lao động lành nghề và lao động có chuyên môn kĩ thuật cao.
 • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9