Nhận xét cơ cấu dân số theo nhóm tuổi và theo giới tính của nước ta giai đoạn 1979 - 2014? cho biết tại sao lại có sự thay đổi về tỉ số giới tính của dân số nước ta?

 • 1 Đánh giá

4. Tìm hiểu cơ cấu dân số

 • Nhận xét cơ cấu dân số theo nhóm tuổi và theo giới tính của nước ta giai đoạn 1979 - 2014?
 • Cho biết tại sao lại có sự thay đổi về tỉ số giới tính của dân số nước ta?

Bài làm:

Nhận xét:

 • Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi có sự thay đổi giai đoạn 1979 - 2014. Cụ thể là:
  • Nhóm tuổi 0 - 14 tuổi giảm 19%
  • Nhóm tuổi 15 - 59 tuổi tăng 16%
  • Nhóm tuổi 60 trở lên tăng 3%
 • Cơ cấu dân số theo giới tính giai đoạn 1979 - 2014 cũng có sự thay đổi nhưng không đáng kể:
  • Giới tính nữ giảm 0,8%
  • Giới tính nam tăng 0,8%

Sở dĩ có sự thay đổi tỉ lệ giới tính nam và nữ ở nước ta là:

 • Thứ nhất, nhiều nơi vẫn tồn tại quan niệm, tư tưởng "trọng nam khinh nữ".
 • Thứ hai, con trai theo quan niệm là trụ cột gia đình, thường đảm nhiệm những công việc vất vả, nặng nhọc nên tuổi thọ trung bình không cao bằng phụ nữ.
 • 83 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9