Trình bày thực trạng vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay? Đề xuất các giải pháp để giải quyết vấn đề việc làm? Khoa học xã hội 9 bài 2

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Giải Khoa học xã hội 9 bài 2

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi đáp án cho câu hỏi Trình bày thực trạng vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay? Đề xuất các giải pháp để giải quyết vấn đề việc làm?

Trình bày thực trạng vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay? Đề xuất các giải pháp để giải quyết vấn đề việc làm? là câu hỏi thuộc phần tìm hiểu vấn đề việc làm trong bài 2: Lao động việc làm và chất lượng cuộc sống - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 9 trang 12. Dưới đây là phần đáp án chi tiết do KhoaHoc đăng tải, mời các bạn cùng theo dõi.

Đọc thông tin, kết hợp với những hiểu biết của em, hãy:

  • Trình bày thực trạng vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay?
  • Đề xuất các giải pháp để giải quyết vấn đề việc làm?

Bài làm:

Thực trạng vấn đề việc làm của nước ta hiện nay đó là:

  • Hiện nay, tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm ở nước ta đã giảm nhưng vẫn còn ca (2,4% năm 2014).
  • Tỉ lệ thiếu việc làm chủ yếu ở khu vực nông thôn (2,9% năm 2014)
  • Tỉ lệ thất nghiệp diễn ra chủ yếu ở thành thị (3,4% năm 2014)

Các giải pháp giải quyết vấn đề việc làm:

  • Phân bố lại dân cư và lao động giữa các vùng.
  • Đa dạng hoá các hoạt động kinh tế ở nông thôn.
  • Phát triển hoạt động công nghiệp, dịch vụ ở các đô thị.
  • Đa dạng hoá các loại hình đào tạo, đẩy mạnh hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm.