KHXH 9 bài 18 - Tìm hiểu đặc điểm dân cư, xã hội Khoa học xã hội 9 bài 18

Nội dung
 • 1 Đánh giá

Giải Khoa học xã hội 9 bài 18

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo đáp án chi tiết cho câu hỏi về Tìm hiểu đặc điểm dân cư, xã hội thuộc chương trình học bài 18 Khoa học xã hội lớp 9.

3. Tìm hiểu đặc điểm dân cư, xã hội

Phân tích bảng 1, kết hợp với đọc thông tin, hãy:

 • So sánh các tiêu chí về dân cư và xã hội giữa Đồng bằng sông Cửu Long với cả nước năm 2014
 • Nêu đặc điểm nổi bật về dân cư và xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long

Bài làm:

So sánh:

 • Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 19,3% so với dân số cả nước.
 • Mật độ dân số của vùng cao gấp 1,6 lần mật độ dân số của cả nước (năm 2014)
 • Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên, tỉ lệ hộ nghèo của vùng đồng bằng sông Cửu Long thấp hơn so với cả nước.
 • Thu nhập bình quân đầu người của vùng là 2327 nghìn đồng/ thàng thấp hơn thu nhập bình quân cả nước là 2637 nghìn đồng/ tháng
 • Tuổi thọ trùng bình của vùng đạt 74,6 tuổi cao hơn tuổi thọ trung bình cả nước
 • Tỉ lệ người từ 15 tuổi trở lên biết chữ của đồng bằng sông Cửu Long chỉ đạt 92,6% thấp hơn cả nước.

Đặc điểm nổi bật về dân cư và xã hội Đồng bằng sông Cửu Long:

 • Vùng đồng bằng sông Cửu Long có dân số đông, ngoài người Kinh, còn có người Khơ-me, người Chăm, người Hoa.
 • Mật độ dân số của vùng cao (432 người/km2) gấp 1,6 lần mật độ trung bình của cả nước.
 • Vùng có tốc độ đô thị hoá thấp hơn so với cả nước.