KHXH 9 bài 1: Dân cư Soạn Khoa học xã hội 9 bài 1 - Dân cư

 • 1 Đánh giá

Khoa học xã hội 9 bài 1

Soạn bài 1 Dân cư - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 9 trang 3 được giáo viên KhoaHoc biên soạn rõ ràng, chính xác với đầy đủ các câu hỏi, bài tập vận dụng có trong bài học nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học bài cũng như nâng cao thành tích môn KHXH lớp 9.

A. Hoạt động khởi động

a. Em là người dân tộc nào? Hãy nêu những hiểu biết của em về dân tộc mình?

=> Xem hướng dẫn giải

b. Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy nhận xét về quy mô dân số nước ta

Năm1921193119511960197019791989199920092014
Số dân (triệu người)15,617,722,130,241,152,764,476,386,090,7

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu các dân tộc ở Việt Nam

 • Cho biết số lượng các dân tộc Việt Nam và những nét văn hóa riêng của từng dân tộc được biểu hiện như thế nào?
 • Nêu kinh nghiệm sản xuất của dân tộc Kinh và các dân tộc ít người?
 • Nêu vai trò của người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu sự phân bố các dân tộc

Đọc thông tin, kết hợp với quan sát hình 1, hãy cho biết đặc điểm phân bố của dân tộc Kinh và các dân tộc ít người ở nước ta?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu về dân số và sự gia tăng dân số

Phân tích bảng 1, đọc thông tin, kết hợp với hiểu biết của em, hãy:

 • Nhận xét về tình hình gia tăng dân số của nước ta. Vì sao tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số giảm nhưng số dân vẫn tăng nhanh?
 • Cho biết hậu quả của dân số đông và tăng nhanh?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm hiểu cơ cấu dân số

 • Nhận xét cơ cấu dân số theo nhóm tuổi và theo giới tính của nước ta giai đoạn 1979 - 2014?
 • Cho biết tại sao lại có sự thay đổi về tỉ số giới tính của dân số nước ta?

=> Xem hướng dẫn giải

5. Tìm hiểu mật độ dân số và phân bố dân cư

 • Nhận xét sự phân bố dân cư nước ta?
 • Nêu nguyên nhân của sự phân bố dân cư ở nước ta?

=> Xem hướng dẫn giải

6. Tìm hiểu các loại hình quần cư và đô thị hóa

a. Quân cư nông thôn và thành thị

Đọc thông tin, kết hợp với những hiểu biết của em, hãy lập và hoàn thành bảng theo yêu cầu sau:

Đặc điểmQuần cư nông thônQuần cư đô thị
Tên gọi
Mức độ tập trung dân cư
Chức năng kinh tế chủ yếu

Bài làm

Hoàn thành bảng theo yêu cầu sau:

Đặc điểmQuần cư nông thônQuần cư đô thị
Tên gọiLàng, ấp, bản, buôn, phum, sóc..chung cư, biệt thự, nhà vườn
Mức độ tập trung dân cưThấpCao
Chức năng kinh tế chủ yếunông nghiệp, phụ thuộc vào đất đaikinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kĩ thuật...

b. Đô thị hóa

Quan sát các hình 2 và 6, đọc thông tin, kết hợp với những hiểu biết của em hãy:

 • Nhận xét về số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của nước ta?
 • Cho biết sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị đã phản ánh quá trình đô thị hóa ở nước ta như thế nào?
 • Kể tên các đô thị đặc biệt, các đô thị có số dân trên 1 triệu ở nước ta

Bài làm

 • Nhận xét:
  • Số dân thành thị nước ta giai đoạn 2000 - 2014 tăng đều và tăng 12,7 triệu người
  • Tỉ lệ dân thành thị của nước ta giai đoạn 2000 - 2014 cũng tăng lên 9%
 • Sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị đã phản ánh quá trình đô thị hóa ở nước ta đang diễn ra nhanh, quy mô các đô thị ngày càng được mở rộng.
 • Các đô thị đặc biệt và đô thị trên 1 triệu ở nước ta:
  • Đô thị đặc biệt gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đô thị trên 1 triệu: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

C. Hoạt động luyện tập

1. Lập và hoàn thành sơ đồ theo gợi ý sau:

(bảng trang 11 sgk)

=> Xem hướng dẫn giải

2. Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn nước ta giai đoạn 2000 - 2014

Năm2000200520102014
Thành thị24,127,130,533,1
Nông thôn75,972,969,566,9
 • Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu dân số thành thị và nông thôn nước ta, giai đoạn 2000 - 2014?
 • Rút ra nhận xét từ biểu đồ đã vẽ?

Bài làm

Vẽ biểu đồ miền:

Soạn KHXH 9 bài 1

Nhận xét:

Cơ cấu dân số thành thị và nông thôn nước ta, giai đoạn 2000 - 2014 có sự thay đổi:

 • Cơ cấu dân số thành thị có xu hướng tăng từ 24,1% tăng lên 33,1%
 • Cơ cấu dân số nông thôn có xu hướng giảm từ 75,9% giảm xuống 66,9%

D. Hoạt động vận dụng

1. Vận dụng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, hãy nêu địa bàn cư trú chủ yếu và kể một số nét văn hóa tiêu biểu của dân tộc mình?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Theo em, cần làm gì để góp phần hạn chế gia tăng dân số và mất cân bằng giới tính trẻ em mới sinh trong giai đoạn hiện nay?

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi và mở rộng

1. Sưu tầm thông tin, tranh ảnh trên sách báo, internet để biết thêm một số dân tộc ở Việt Nam

=> Xem hướng dẫn giải

2. Với sự hỗ trợ của người thân, em hãy tìm hiểu về dân cư của địa phương mình?

=> Xem hướng dẫn giải

Giải Khoa học xã hội 9 bài 1 Dân cư với đầy đủ tất cả các phần học, câu hỏi cũng như bài tập vận dụng có trong bài. Các bài tập có trong bài học được giáo viên KhoaHoc giải đáp chi tiết, chính xác, rõ ràng theo khung chương trình SGK môn KHXH lớp 9 nhằm hỗ trợ học sinh hoàn thiện lời giải cho các câu hỏi, bài tập và đạt kết quả cao môn KHXH 9. 

 • 1.110 lượt xem