Cho biết số lượng các dân tộc Việt Nam và những nét văn hóa riêng của từng dân tộc được biểu hiện như thế nào? Nêu kinh nghiệm sản xuất của dân tộc Kinh và các dân tộc ít người?....

 • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu các dân tộc ở Việt Nam

 • Cho biết số lượng các dân tộc Việt Nam và những nét văn hóa riêng của từng dân tộc được biểu hiện như thế nào?
 • Nêu kinh nghiệm sản xuất của dân tộc Kinh và các dân tộc ít người?
 • Nêu vai trò của người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước?

Bài làm:

 • Việt Nam có 54 dân tộc sinh sống. Những nét văn hóa riêng của từng dân tộc được biểu hiện ở trong ngôn ngữ, trang phục, quần cư, phong tục, tập quán,....=>Tạo nên nền văn hóa phong phú, giàu bản sắc.
 • Kinh nghiệm sản xuất của người Kinh và dân tộc ít người:
  • Người Kinh: Có nhiều kinh nghiệm trong thâm canh lúa nước, các nghề thủ công đạt đến trình độ tinh xảo.....
  • Dân tộc ít người: Có kinh nghiệm trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi, làm nghề thủ công....
 • Vai trò của người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước:

Hiện nay có khoảng 4,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập và công tác ở hơn 109 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới; trong đó, trên 80% ở các nước công nghiệp phát triển. Chính họ là những người làm nhịp cầu giúp đất nước tiếp thu công nghệ tiên tiến, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, chủ động tham gia vào quá trình toàn cầu hóa…

 • 141 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9