Thế nào là xu hướng toàn cầu hóa? Xu thế toàn cầu hóa được biểu hiện như thế nào?

  • 1 Đánh giá

II. Xu thế toàn cầu hóa

1. Tìm hiểu về xu thế toàn cầu hóa và những biểu hiện của nó

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy cho biết:

  • Thế nào là xu hướng toàn cầu hóa?
  • Xu thế toàn cầu hóa được biểu hiện như thế nào?

Bài làm:

Xu hướng toàn cầu hóa là hệ quả của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, được bắt đầu từ những năm 80 của thế kỉ XX.

Biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa là:

  • Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế
  • Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia.
  • Sự sáp nhập, hợp nhất của các công ti vừa và nhỏ thành tập đoàn lớn nhằm tăng khả năng cạnh tranh
  • Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính.
  • 65 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9