Kể tên các trung tâm kinh tế ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long? Khoa học xã hội 9 bài 18

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Giải Khoa học xã hội 9 bài 18

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi hướng dẫn giải đáp cho câu hỏi Kể tên các trung tâm kinh tế ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long - bài 18 Khoa học xã hội lớp 9 trong bài viết dưới đây.

5. Tìm hiểu các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long

Quan sát hình 3, đọc thông tin, hãy:

  • Kể tên các trung tâm kinh tế ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long?
  • Nêu tên các tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long
  • Cho biết đặc điểm nôi bật kinh tế - xã hội ở vùng kinh tế trọng điểm ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bài làm:

- Tên các trung tâm kinh tế ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là:

  • Thành phố Cần Thơ
  • Thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang)
  • Thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang)
  • Thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau)

- Các tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long là: Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang và Cà Mau.

- Đặc điểm nôi bật kinh tế - xã hội ở vùng kinh tế trọng điểm ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là:

  • Vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long là trung tâm lớn về sản xuất lúa gạo, đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản.
  • Công nghiệp bước đầu phát triển với các ngành: năng lượng, hoá chất, chế biến lương thực, thực phẩm...