Trình bày ý nghĩa của việc cải tạo đất phèn, đất mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long? Khoa học xã hội 9 bài 18

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Giải Khoa học xã hội 9 bài 18

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo đáp án cho câu hỏi Trình bày ý nghĩa của việc cải tạo đất phèn, đất mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long? thuộc phần hoạt động luyện tập - Khoa học xã hội 9 bài 18.

Trình bày ý nghĩa của việc cải tạo đất phèn, đất mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long?

Bài làm:

Đất phèn, đất mặn là hai loại đất chiếm diện tích lớn (khỏang 60 % diện tích tự nhiên của Đồng bằng sông Cửu Long) với mức độ phèn, mặn khác nhau. Nếu được cải tạo thì hai loại đất này sẽ đem lại nhiều giá trị to lớn đối với vùng.

Việc đẩy mạnh cải tạo đất phèn, đất mặn sẽ làm tăng hiệu quả sử dụng đất, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế – xã hội, chẳng những ở Đồng bằng sông Cửu Long mà còn cho cả nước (tăng sản lượng lương thực, thực phẩm), góp phần phân bố dân cư và xóa đói, giảm nghèo, tạo thêm nguồn hàng xuất khẩu.