Tại sao Trung du miền núi Bắc Bộ phát triển mạnh cả nhiệt điện và thủy điện? Khoa học xã hội 9 bài 7

Nội dung
  • 2 Đánh giá

Vì sao vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ phát triển mạnh về thủy điện và nhiệt điện

Tại sao Trung du miền núi Bắc Bộ phát triển mạnh cả nhiệt điện và thủy điện? KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi đáp án chi tiết trong bài viết dưới đây và hoàn hiện bài soạn Khoa học xã hội 9 bài 7.

Bài làm:

Trung du và miền núi Bắc Bộ phát triển mạnh cả nhiệt điện và thủy điện vì:

- Về nhiệt điện: Nhà máy nhiệt điện là những nhà máy ở nước ta được vận hành dựa trên nguyên liệu là than. Đây là loại nguyên liệu chủ yếu tập trung ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, trong đó nhiều nhất ở Quảng Ninh. Do đó, dựa trên nguyên liệu sẵn có của vùng đã xây dựng nên các nhà máy nhiệt điện có công suất lớn hàng đầu của cả nước.

- Về thủy điện

+ Tiềm năng thủy điện lớn nhất so với các vùng trong cả nước

Trung du và miền núi Bắc bộ có nguồn nước dồi dào, hệ thống sông suối phát triển tiêu biểu là các hệ thống sông lớn như s.Hồng, s.Đà, s.Chảy... Với đặc trưng địa hình của vùng là có nhiều dãy núi cao, là nơi phát nguyên của các dòng sông, địa hình có độ dốc rất lớn, bị cắt xẻ mạnh đã tạo nên nhiều thác ghềnh trên các sông suối (đặc biệt ở tiểu vùng Tây bắc nơi có địa hình cao nhất nước ta) đã mang lại cho vùng tiềm năng phát triển thủy điện rất lớn. Đây là vùng giàu tiềm năng thủy điện nhất nước ta.

Các sông suối có trữ năng thủy điện khá lớn, chỉ tính riêng hệ thống s.Hồng đã đạt trữ lượng tới 11 triệu KW chiếm hơn 1/3 trữ lượng thủy điện cả nước trong đó s.Đà đạt khoảng 6 triệu KW chiếm hơn 50% trữ lượng thủy điện toàn vùng → đây là lợi thế để vùng xây dựng các nhà máy thủy điện công suất lớn

+ Hiện trạng phát triển

Vùng đã xây dựng được nhiều nhà máy thủy điện có công suất lớn và được đưa vào sử dụng từ rất sớm như nhà máy thủy điện Hòa Bình(1,92 triệu kw) ở hồ Hòa Bình trên s.Đà thuộc tỉnh Hòa Bình; thủy điện Thác Bà 110 MW ở hồ Thác Bà trên s.Chảy thuộc tỉnh Yên Bái, mới đây nhất là nhà máy thủy điện Sơn La 2,4 triệu KW trên sông đà thuộc tỉnh Sơn La (khánh thành ngày 23/12/2012 là nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á). Vùng còn đang triển khai xây dựng nhiều nhà máy thủy điện khác như nhà máy thủy điện Tuyên Quang trên s.Gâm thuộc tỉnh Tuyên Quang với công suất dự kiến 342MW ...trong tương lai vùng còn có nhiều dự án xây dựng các nhà máy khác trên hệ thống các sông suối.