Giải bài 18: Đồng bằng sông Cửu Long

 • 1 Đánh giá

Giải bài 18: Đồng bằng sông Cửu Long - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 9 tập 2 trang 19. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Bằng hiểu biết của em, kể hợp với quan sát các ảnh sau đây, hãy kể về những phong cảnh đẹp hoặc truyền thống văn hoá, thương mại, ẩm thực ở đồng bằng sông Cửu Long

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ

Quan sát hình 2, đọc thông tin hãy:

 • Xác định vị trí địa lí của vùng đồng bằng sông Cửu Long?
 • Nêu ý nghĩa của vị trí địa lí vùng Đồng bằng sông Cửu Long đối với phát triển kinh tế - xã hội?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Khám phá điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

Quan sát hình 2, đọc thông tin, hãy:

Hoàn thành bảng theo yêu cầu sau:

Điều kiện tự nhiên và thế mạnh kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Điều kiện tự nhiênĐặc điểm nổi bậtThế mạnh kinh tế
Đại hình, đất đai
Khí hậu
Nước
Rừng
Biển và hải đảo
 • Trình bày những khó khăn chính về tự nhiên đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu đặc điểm dân cư, xã hội

Phân tích bảng 1, kết hợp với đọc thông tin, hãy:

 • So sánh các tiêu chí về dân cư và xã hội giữa Đồng bằng sông Cửu Long với cả nước năm 2014
 • Nêu đặc điểm nổi bật về dân cư và xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế

a. Nông nghiệp

Phân tích bảng 2, quan sát hình 3, đọc thông tin, hãy:

 • Trình bày những thành tựu nổi bật trong sản xuất lương thực và thực phẩm ở Đồng bằng sông Cửu Long.
 • Nêu vai trò của nghề rừng ở Đồng bằng sông Cửu Long

=> Xem hướng dẫn giải

b. Công nghiệp

Quan sát hình 3, kết hợp với đọc thông tin, hãy:

 • Trình bày đặc điểm nổi bật của ngành công nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long
 • Kể tên các trung tâm công nghiệp và cơ cấu ngành công nghiệp ở mỗi trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long
 • Cho biết phát triển mạnh công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm có ý nghĩa như thế nào đối với sản xuất công nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long

=> Xem hướng dẫn giải

c. Dịch vụ

Đọc thông tin, quan sát hình 4, hãy:

 • Kể tên các ngành dịch vụ chủ yếu ở Đồng bằng sông Cửu Long.
 • Nêu những hạn chế cần khắc phục trong phát triển du lịch ở Đồng bằng sông Cửu Long

=> Xem hướng dẫn giải

5. Tìm hiểu các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long

Quan sát hình 3, đọc thông tin, hãy:

 • Kể tên các trung tâm kinh tế ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long?
 • Nêu tên các tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long
 • Cho biết đặc điểm nôi bật kinh tế - xã hội ở vùng kinh tế trọng điểm ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Trình bày ý nghĩa của việc cải tạo đất phèn, đất mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Cho bảng số liệu sau:

Sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi và tôm nuôi ở Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng và cả nước năm 2014

Sản lượngCá biển khai thácCá nuôiTôm nuôi
Đồng bằng sông Cửu Long735,81761,2493,3
Đồng bằng sông Hồng98,5374,711,1
Cả nước1970,22458,8615,2
 • Vẽ biểu đô thể hiện tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng so với cả nước (cả nước= 100%)
 • So sánh tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi giữa đồng bằng sông Cửu Long với đồng bằng sông Hồng và cả nước năm 2014
 • Giải thích nguyên nhân

=> Xem hướng dẫn giải

D-E. Hoạt động vận dụng - tìm tòi mở rộng

Lựa chọn một trong hai nhiệm vụ sau và thực hiện:

 • Lựa chọn một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Đồng bằng sông Cửu Long và đóng vai hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu cho bạn bè biết về địa điểm du lịch đó.
 • Hãy sưu tầm tư liệu và viết về một chợ nổi ở Đồng bằng sông Cửu Long

=> Xem hướng dẫn giải


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9