Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long Khoa học xã hội 9 bài 18

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Giải Khoa học xã hội 9 bài 18

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo đáp án cho câu hỏi Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long - Khoa học xã hội 9 bài 18.

2. Cho bảng số liệu sau:

Sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi và tôm nuôi ở Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng và cả nước năm 2014

Sản lượngCá biển khai thácCá nuôiTôm nuôi
Đồng bằng sông Cửu Long735,81761,2493,3
Đồng bằng sông Hồng98,5374,711,1
Cả nước1970,22458,8615,2
  • Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng so với cả nước (cả nước= 100%)
  • So sánh tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi giữa đồng bằng sông Cửu Long với đồng bằng sông Hồng và cả nước năm 2014
  • Giải thích nguyên nhân

Bài làm:

Xử lí bảng số liệu, ta có kết quả như sau:

Sản lượngCá biển khai thácCá nuôiTôm nuôi
Đồng bằng sông Cửu Long37,3%71,6%80,2%
Đồng bằng sông Hồng4,9%15,2%1,8%
Cả nước100%100%100%

Vẽ biểu đồ:

So sánh:

  • Sản lượng cá biển khai thác của ĐBSCL cao gấp 7,6 lần ĐBSH và chiếm hơn 1/3 sản lượng của cả nước
  • Sản lượng cá nuôi của ĐBSCL cao gấp 4,7 lần ĐBSH và chiếm khoảng 2/3 sản lượng của cả nước
  • Sản lượng tôm nuôi của ĐBSCL cao gấp 44,5 lần ĐBSH và chiếm hơn 3/4 sản lượng của cả nước.

Giải thích nguyên nhân:

  • ĐBSCL có sản lượng cá biển khai thác lớn vì có vùng biển ấm nóng quanh năm, có nhiều ngư trường rộng lớn, nguồn lao động dồi dào...
  • ĐBSCL có sản lượng tôm nuôi và cá nuôi lớn vì có diện tích mặt nước rộng, người dân có kinh nghiệm nuôi trồng...