Cho biết những khó khăn về tự nhiên của vùng. Vì sao phải bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn, hạn chế ô nhiễm nước của các dòng sông ở Đông Nam Bộ?

  • 1 Đánh giá

Cho biết những khó khăn về tự nhiên của vùng. Vì sao phải bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn, hạn chế ô nhiễm nước của các dòng sông ở Đông Nam Bộ?

Bài làm:

Những khó khăn về tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ là:

  • Mùa khô kéo dài dẫn đến thiếu nước nghiêm trọng cho sản xuất và sinh hoạt
  • Trên đất liền nghèo khoáng sản nên phải nhập nguyên liệu từ bên ngoài với giá thành cao.
  • Diện tích rừng tự nhiên thấp, tỉ lệ ô nhiễm môi trường do chất thải công nghiệp ngày càng cao.

Ở Đông Nam Bộ, phải bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn, hạn chế ô nhiễm nước của các dòng sông vì:

  • Cần bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn vì để duy trì nguồn nước ngầm, đảm bảo nước cho sản xuất nông nghiệp vào mùa khô và cho sinh hoạt dân cư. Ngoài ra, rừng đầu nguồn góp phần điều tiết lượng nước ở các sông ở Đông Nam Bộ, điều này sẽ hạn chế xảy ra lũ quét ở hạ lưu các con sông. Đồng thời, bảo vệ rừng chính là bảo vệ hệ sinh thái của vùng.
  • Phải hạn chế ô nhiễm nước của các dòng sông ở Đông Nam Bộ vì: Đông Nam Bộ là vùng có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra mạnh, tập trung nhiều khu công nghiệp... Do đó, khi ô nhiễm nguồn nước sẽ tác động tiêu cực đến sản xuất (nông nghiệp, công nghiệp, nghề cá), sinh hoạt dân cư và du lịch.
  • 59 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9