Nhận xét chỉ số phát triển công nghiệp của các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2012 - 2014. Kể tên các ngành công nghiệp ở Duyên hải Nam Trung Bộ và sự phân bố của chúng?

  • 1 Đánh giá

b. Công nghiệp

Quan sát hình 2, phân tích bảng 3, hãy:

  • Nhận xét chỉ số phát triển công nghiệp của các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2012 - 2014.
  • Kể tên các ngành công nghiệp ở Duyên hải Nam Trung Bộ và sự phân bố của chúng?

Bài làm:

Chỉ số phát triển công nghiệp của các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2012 - 2014:

  • Các tỉnh (thành phố) Đà Nẵng, Ninh Thuận có chỉ số phát triển công nghiệp tăng.
  • Các tỉnh (thành phố) Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận có chỉ số phát triển công nghiệp giảm.
  • Ninh Thuận là tỉnh có chỉ số phát triển công nghiệp tăng mạnh nhất với 125,2% (năm 2014) tăng 14,3%
  • Quảng Nam là tỉnh có chỉ số phát triển công nghiệp giảm mạng nhất với 105,3% (năm 2014) giảm 12,9%.

Các ngành công nghiệp ở Duyên hải Nam Trung Bộ và sự phân bố của chúng:

Các ngành công nghiệpSự phân bố
Cơ khíĐà Nẵng, Bình Định, Quảng Ngãi, Khánh Hòa
Chế biến lâm sảnĐà Nẵng
Sản xuất hàng tiêu dùngĐà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa.
Chế biến lương thực, thực phẩmBình Thuận, Phan Thiết, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng
  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9