Tóm tắt quá trình khủng hoảng và sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô? Nêu ý kiến về sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô?

  • 1 Đánh giá

4. Tìm hiểu về cuộc khủng hoảng và tan rã của Liên bang xô viết

Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

  • Tóm tắt quá trình khủng hoảng và sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô?
  • Nêu ý kiến về sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô?

Bài làm:

Qúa trình khủng hoảng và sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô:

  • Năm 1973 khủng hoảng dầu mỏ nổ ra; kinh tế Liên Xô sa sút.
  • 1986 Goóc – ba – chốp nắm quyền và để ra cải tổ
  • Cuối những năm 80, đất nước Liên Xô bị lún sâu vào khủng hoảng và rối loạn
  • 19/8/1991 một số lãnh đạo người Đảng cộng sản và nhà nước Xô Viết tiến hành đảo chính lật đổ tổng thống.
  • 21/12/1991 những người lãnh đạo 11 nước cộng hòa liên bang Xô viết đã họp và kí kết hiệp định giải tán liên bang, thành lập cộng đồng các quốc gia độc lập.
  • 25/12/1991 chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô tan rã sau 74 năm tồn tại.

Theo em, sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô đã kết thúc sự tồn tại của chủ nghĩa xã hội ở Châu Âu. Theo đó, các tổ chức SEV và Hiệp ước Vac-sa-va cũng theo đó mà tan rã. Đây chính là một tổn thất nặng nề của phong trào cách mạng thế giới đối với các lực lượng tiến vộ và các dân tộc trong cuộc đấu tranh vì độc lập, chủ quyền dân tộc và hòa bình, ổn định, tiến bộ trên thế giới.

  • 166 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9