Giải bài 19: Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên môi trường biển

  • 1 Đánh giá

Giải bài 19: Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên môi trường biển - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 9 tập 2 trang 27. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Dựa vào hiểu biết của bản thân, kết hợp với những kiến thức đã học, hãy cho biết nước ta có thể phát triển được ngành kinh tế nào liên quan đến biển. Nêu hiểu biết của em về một ngành kinh tế biển mà em biết.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu về biển đảo Việt Nam

Quan sát hình 1 và 2, đọc thông tin, hãy:

Xác định vị trí, phạm vi vùng biển nước ta.

Kể tên một số đảo, quần đảo lớn, đông dân và một số đảo, quần đảo xa bờ ở nước ta

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu tình hình phát triển tổng hợp kinh tế biển

Đọc thông tin sau, kết hợp với quan sát hình 3, hãy hoàn thành bảng theo yêu cầu sau:

Ngành kinh tế biểnTiềm năng để phát triểnHiện trạng phát triển
Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản
Du lịch biển - đảo
Khai thác và chế biến khoáng sản biển
Phát triển tổng hợp giao thông vận tải biển

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu vấn đề bảo vệ tài nguyên và môi trường biển đảo

Quan sát hình 4, kết hợp đọc thông tin và hiểu biết của em, hãy:

  • Nêu một số nguyên nhân dẫn tới sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển đảo
  • Cho biết hậu quả của ô nhiễm môi trường biển - đảo
  • Nêu các phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển đảo.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Cho bảng số liệu sau:

Sản lượng dầu thô khai thác, dầu thô xuất khẩu của nước ta giai đoạn 2000 - 2014

Năm2000200520102014
Dầu thô khai thác16,318,515,017,3
Dầu thô xuất khẩu15,418,08,19,3
  • Vẽ biểu đồ sản lượng dầu thô khai thác, dầu thô xuất khẩu của nước ta giai đoạn 2000 - 2014
  • Nêu nhận xét

=> Xem hướng dẫn giải

2. Phát triển tổng hợp kinh tế biển có ý nghĩa như thế nào đối với nền kinh tế và bảo vệ an ninh quốc phòng của đất nước.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm trên lược đồ hình 3 một số cảng biển và bãi tắm ở nước ta

=> Xem hướng dẫn giải

D-E. Hoạt động vận dụng - tìm tòi mở rộng

Chọn một trong hai nhiệm vụ sau và thực hiện:

1. Sưu tầm tài liệu về chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam

2. Sưu tầm hình ảnh, bài viết về tình hình ô nhiễm môi trường biển và giải pháp bảo vệ môi trường biển

=> Xem hướng dẫn giải


  • 214 lượt xem