Soạn bài 7: Trung du và miền núi Bắc Bộ

 • 2 Đánh giá

Soạn bài 7: Trung du và miền núi Bắc Bộ - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 9 trang 54. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Dựa vào hiểu biết của bản thân, kết hợp với quan sát hình 1, hãy kể tên các tỉnh thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Nêu hiểu biết của em về cảnh quan thiên nhiên hoặc đặc điểm văn hóa của 1 tỉnh nào đó của vùng?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ

Quan sát hình 1, đọc thông tin, hãy:

 • Xác định giới hạn lãnh thổ và vị trí địa lí vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
 • Nêu ý nghĩa của vị trí địa lí đối với phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du miền núi Bắc Bộ?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Khám phá điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

Quan sát hình 1, đọc thông tin, hãy: Hoàn thành bảng theo yêu cầu sau:

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiênĐặc điểmThế mạnh kinh tế
Địa hình, đất đai
Khí hậu
Sông, hồ
Khoáng sản
Rừng
Biển

=> Xem hướng dẫn giải

Những hạn chế về tự nhiên đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Trung du và miền núi Bắc Bộ?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu đặc điểm dân cư, xã hội

Phân tích bảng 1, đọc thông tin, hãy:

 • So sánh các tiêu chí trong bảng số liệu giữa vùng trung du và miền núi Bắc Bộ với cả nước?
 • Trình bày đặc điểm dân cư và xã hội của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế

a. Công nghiệp

Quan sát hình 2, kết hợp với kiến thức đã học, hãy:

Xác định các nhà máy thủy điện, nhiệt điện trong vùng (tên nhà máy, phân bố ở tình nào hoặc trên sông nào).

Nêu sự phân bố của các ngành công nghiệp trong vùng theo yêu cầu sau:

Ngành công nghiệpPhân bố
Luyện kim
Cơ khí
Hóa chất
Sản xuất vật liệu xây dựng
Chế biến lâm sản
Chế biến lương thực, thực phẩm
Sản xuất hàng tiêu dùng

=> Xem hướng dẫn giải

b. Nông nghiệp

Quan sát hình 2, đọc thông tin, hãy:

 • Trình này những thuận lợi và khó khăn để phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
 • Xác định địa bàn phân bố của cây chè, hồi, cây ăn quả và chăn nuôi trâu, bò?

=> Xem hướng dẫn giải

b. Nông nghiệp

Quan sát hình 2, đọc thông tin, hãy:

 • Trình này những thuận lợi và khó khăn để phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
 • Xác định địa bàn phân bố của cây chè, hồi, cây ăn quả và chăn nuôi trâu, bò?

=> Xem hướng dẫn giải

c. Dịch vụ và các trung tâm kinh tế

Đọc thông tin, kết hợp với quan sát hình 2, hãy:

 • Trình bày đặc điểm phát triển và phân bố ngành dịch vụ ở Trung du và miền núi Bắc Bộ?
 • Xác định các trung tâm kinh tế quan trọng của vùng trên lược đồ?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. So sánh sự khác biệt về điều kiện tự nhiên giữa tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tại sao Trung du miền núi Bắc Bộ phát triển mạnh cả nhiệt điện và thủy điện?

=> Xem hướng dẫn giải

D-E: Hoạt động vận dụng - Tìm tòi mở rộng

1. Nêu ý nghĩa của việc phát triển các nhà máy thủy điện ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu về trang phục, phong tục, tập quán sản xuất của một dân tộc ít người ở Trung du và miền núi Băc Bộ?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 626 lượt xem