Giải bài 17: Đông Nam Bộ

 • 1 Đánh giá

Giải bài 17: Đông Nam Bộ - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 9 tập 2 trang 10. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Quan sát hình 1, hãy nêu những hiểu biết của em về Đông Nam Bộ (có thể chọn các gợi ý sau đây: cảnh đẹp, tên các tỉnh, thành phố, du lịch, văn hoá....)

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ

Quan sát hình 2, kết hợp đọc thông tin, hãy xác định vị trí địa lí và nêu ý nghĩa vị trí địa lí vùng Đông Nam Bộ đối với phát triển kinh tế - xã hội

=> Xem hướng dẫn giải

2. Khám phá điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

Quan sát hình 2, kết hợp đọc thông tin, hãy:

Hoàn thành bảng theo yêu cầu sau: Điều kiện tự nhiên và thế mạnh kinh tế vùng Đông Nam Bộ

Điều kiện tự nhiênĐặc điểm nổi bậtThế mạnh kinh tế
Địa hình, đất đai
Khí hậu
Sông ngòi
Tài nguyên biển
Khoáng sản

=> Xem hướng dẫn giải

Cho biết những khó khăn về tự nhiên của vùng. Vì sao phải bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn, hạn chế ô nhiễm nước của các dòng sông ở Đông Nam Bộ?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu đặc điểm dân cư, xã hội

Phân tích bảng 1, đọc thông tin, hãy:

 • So sánh các tiêu chí trong bảng số liệu giữa vùng Đông Nam Bộ với cả nước
 • Trình bày đặc điểm dân cư và xã hội của vùng Đông Nam Bộ
 • Giải thích vì sao Đông Nam Bộ có sức hút mạnh mẽ đối với lao động cả nước.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế

a. Công nghiệp

Quan sát hình 3, phân tích bảng 2 và đọc thông tin, hãy:

 • Nhận xét tỉ trọng công nghiệp - xây dựng của Đông Nam Bộ so với cả nước và so với cơ cấu GDP vùng năm 2014
 • Trình bày những đặc điểm nổi bật về phát triển và phân bố ngành công nghiệp Đông Nam Bộ

=> Xem hướng dẫn giải

b. Nông nghiệp

Đọc thông tin, kết hợp với quan sát hình 3, hãy:

 • Nêu đặc điểm nổi bật ngành nông nghiệp của vùng Đông Nam Bộ
 • Kể tên một số cây công nghiệp chính ở Đông Nam Bộ và sự phân bố của chúng
 • Xác định vùng trồng lúa, chăn nuôi lợn và gia cầm.

=> Xem hướng dẫn giải

c. Dịch vụ

Đọc thông tin, kết hợp với phân tích bảng 3, hãy:

 • Nêu vai trò ngành dịch vụ ở Đông Nam Bộ
 • Nhận xét một số tiêu chí dịch vụ của Đông Nam Bộ so với cả nước
 • Trình bày đặc điểm nổi bật của ngành dịch vụ ở Đông Nam Bộ

=> Xem hướng dẫn giải

5. Tìm hiểu các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Đọc thông tin, kết hợp với phân tích bảng 4, hãy:

 • Kể tên các trung tâm kinh tế ở Đông Nam Bộ
 • So sánh diện tích, số dân, GDP và GDP/người giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với 4 vùng kinh tế trọng điểm và cả nước. Từ đó, rút ra vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam so với các vùng kinh tế trọng điểm khác và cả nước.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Cho bảng số liệu sau:

Dân số thành thị và dân số nông thôn ở thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn2005 - 2014.

Năm200520102014
Nông thôn876,31232,31427,2
Thành thị5035,36114,36554,7
 • Vẽ biểu đô cột chồng thể hiện dân số thành thị và nông thôn ở thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2005 - 2014
 • Nêu nhận xét

=> Xem hướng dẫn giải

2. Vì sao Đông Nam Bộ trở thành vùng sản xuất cây công nghiệp lớn của cả nước?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 297 lượt xem