Đọc thông tin, kết hợp với phân tích bảng 4, hãy: Kể tên các trung tâm kinh tế ở Đông Nam Bộ

 • 1 Đánh giá

5. Tìm hiểu các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Đọc thông tin, kết hợp với phân tích bảng 4, hãy:

 • Kể tên các trung tâm kinh tế ở Đông Nam Bộ
 • So sánh diện tích, số dân, GDP và GDP/người giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với 4 vùng kinh tế trọng điểm và cả nước. Từ đó, rút ra vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam so với các vùng kinh tế trọng điểm khác và cả nước.

Bài làm:

Các trung tâm kinh tế ở Đông Nam Bộ là:

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành phố Biên Hoà (Đồng Nai)
 • Thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu)

So sánh:

 • Diện tích: Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có diện tích bằng 1/3 diện tích 4 vùng kinh tế trọng điểm và bằng 1/10 diện tích cả nước.
 • Số dân: Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có dân số gần bằng 1/3 dân số 4 vùng kinh tế trọng điểm và gần bằng 1/5 dân số cả nước
 • GDP: Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có GDP hơn 1/2 GDP 4 vùng kinh tế trọng điểm và gần bằng 1/2 GDP của cả nước.
 • GDP/người: Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có GDP/người cao gấp 1,3 lần GDP/ người của 4 vùng kinh tế trọng điểm và cao gấp 2,1 lần GDP/người của cả nước

=> Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế không chỉ đối với Đông Nam Bộ mà còn với các vùng kinh tế trọng điểm và cả nước.

 • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9