Nêu những thành tựu mà nhân dân Cu-ba đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và suy nghĩ của em khi quan sát hình 18

  • 1 Đánh giá

  • Nêu những thành tựu mà nhân dân Cu-ba đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và suy nghĩ của em khi quan sát hình 18

Bài làm:

Tháng 4/1961, quân dân Cu Ba đã tiêu diệt gọn đội quân đánh thuê của Mĩ gồm 1300 tên trên bãi biển Hi -rôn.

Mặc dù bị Mĩ bao vây cấm vận nhưng Cu Ba vẫn đạt được nhiều thành tựu to lớn: Xây dựng được một nền công nghiệp với hệ thống cơ cấu ngành hợp lí, một nền công nghiệp đa dạng, giáo dục, y tế, văn hóa đều phát triển. Nền kinh tế Cu Ba cũng đang có những chuyển biến tích cực, mực tăng trưởng ngày càng gia tăng...

Qua hình 18 em thấy, Cu Ba ngày nay đang là một đất nước có nền kinh tế phát triển. Cơ sở hạ tầng, giao thông, vận tải đều phát triển mạnh mẽ. Nông nghiệp phát triển với hình thức sản xuất hiện đại có quy mô lớn....Bên cạnh phát triển theo hướng hiện đại, Cu Ba vẫn còn giữ lại nguyên vẹn những di sản văn hóa của đất nước...Đất nước phát triển, đời sống nhân dân được ấm no và sung túc.

  • 59 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9