Nêu những hạn chế về tự nhiên đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên?

  • 1 Đánh giá

Nêu những hạn chế về tự nhiên đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên?

Bài làm:

Những hạn chế về tự nhiên đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên là:

  • Ở Tây Nguyên, vào mùa khô thiếu nước trầm trọng không đủ để phục vụ tưới tiêu và sinh hoạt, nguy cơ cháy rừng cao.
  • Địa hình cao nguyên xếp tầng, gây khó khăn trong việc đi lại và sản xuất.
  • Hiện tượng chặt phá rừng bừa bãi mang lại hiệu quả xấu cho môi trường.
  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9