Tại sao giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta? Giải quyết tốt việc làm sẽ có những tác động tích cực như thế nào tới sự phát triển kinh tế - xã hội ?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Tại sao giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta? Giải quyết tốt việc làm sẽ có những tác động tích cực như thế nào tới sự phát triển kinh tế - xã hội ?

Bài làm:

Giải quyết việc làm đang là vấn đề gay gắt của nước ta vì:

Nguyên nhân khách quan, nước ta là nước đông dân, xếp thứ 8 ở khu vực châu Á. Mỗi năm, cả nước cung cấp thêm khoảng 1 triệu lao động. Lao động ngày càng tăng, trong khi đó nền kinh tế còn phát triển chậm, không thể đáp ứng và giải quyết hết số lượng lao động. Vì vậy, mỗi năm số lao động thất nghiệp và thiếu việc làm lại tăng lên và trở thành bài toán nan giải cho đất nước. Bên cạnh đó, nguyên nhân chủ quan là nguồn lao động nước ta có trình độ kém, tỉ lệ chưa qua đào tạo cao nên không đáp ứng được nhu cầu của thị trường.....

Giải quyết tốt việc làm sẽ có những tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Đó là:

  • Tạo ra sự ổn định xã hội bởi thất nghiệp tăng sẽ làm nảy sinh tệ nạn xã hội, gây bất ổn về chính trị ; thất nghiệp đồng hành với đói nghèo.
  • Giảm gánh nặng đối với các chính sách về bảo trợ xã hội ( trợ cấp thất nghiệp...), an ninh xã hội..
  • Ngoài ra chính sách lao động và việc làm có mối quan hệ biện chứng với chính sách kinh tế-xã hội khác, đặc biệt là chính sách giáo dục-đào tạo, chính sách cơ cấu kinh tế, an ninh xã hội...
  • 119 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9