Soạn bài 8: Đồng bằng sông Hồng

  • 3 Đánh giá

Soạn bài 8: Đồng bằng sông Hồng - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 9 trang 60. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Nêu những hiểu biết của em về đặc điểm tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của 1 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ

Quan sát hình 1, kết hợp với đọc thông tin, hãy:

  • Xác định giới hạn lãnh thổ và vị trí địa lí của vùng Đồng bằng sông Hồng?
  • Nêu ý nghĩa của vị trí địa lí đối với phát triển kinh tế - xã hội?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Khám phá điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

Quan sát hình 1, đọc thông tin, hãy: Hoàn thành bảng theo yêu cầu sau:

Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiênĐặc điểmẢnh hưởng đến phát triển kinh tế
Địa hình, đất đai
Khí hậu
Thủy văn
Khoáng sản
Biển

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu đặc điểm dân cư, xã hội

Phân tích bảng 1, hình 2, hãy trình bày đặc điểm dân cư và xã hội ở vùng Đồng bằng sông Hồng?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế

a. Công nghiệp

Quan sát hình 3, 4 đọc thông tin, hãy:

Nhận xét về tỉ trọng và sự thay đổi tỉ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng so với các khu vực khác trong cơ cấu GDP ở đồng bằng sông Hồng?

=> Xem hướng dẫn giải

Trình bày tình hình phát triển công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng?

Nêu tên các ngành công nghiệp trọng điểm ở vùng Đồng bằng sông Hồng và sự phân bố của chúng?

=> Xem hướng dẫn giải

b. Nông nghiệp

Đọc thông tin phân tích bảng 2, quan sát hình 3, hãy:

  • So sánh sản lượng lương thực bình quân lương thực theo đầu người của đồng bằng sông Hồng so với Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, năm 2010 và 2014
  • Nhận xét tình hình sản xuất và phân bố lương thực, thực phẩm ở đồng bằng sông Hồng?

=> Xem hướng dẫn giải

c. Dịch vụ

Đọc thông tin, hãy chứng minh rằng ngành dịch vụ ở Đồng bằng sông Hồng rất phát triển?

=> Xem hướng dẫn giải

5. Tìm hiểu các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Đọc thông tin, quan sát hình 3, hãy:

  • Kể tên các trung tâm kinh tế lớn của vùng Đồng bằng sông Hồng, các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ?

=> Xem hướng dẫn giải

  • Nêu vai trò của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đối với phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi Bắc Bộ.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

Dựa vào bảng 2, hãy:

  • Tính tỉ trọng sản lượng lương thực của Đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước trong hai năm 2010 và 2014
  • Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng lương thực của Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long và các vùng còn lại trong tổng sản lượng lương thực cả nước trong hai năm 2010 và 2014.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Giải thích vì sao ở Đồng bằng sông Hồng có sản lượng lương thực đứng thứ hai cả nước, nhưng bình quân lương thực theo đầu người lại thấp hơn nước bình quân của cả nước?

=> Xem hướng dẫn giải

D-E: Hoạt động vận dụng - Tìm tòi mở rộng

1. Bằng sự hiểu biết của em, hãy nêu vai trò của hệ thống đê điều ở đồng bằng sông Hồng trong lịch sử và hiện tại.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Hãy sưu tầm dữ liệu và viết bài giới thiệu về môt nghề truyền thống ở Đồng bằng sông Hồng?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 978 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9