So sánh sản lượng lương thực bình quân lương thực theo đầu người của đồng bằng sông Hồng so với Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, năm 2010 và 2014...

 • 1 Đánh giá

b. Nông nghiệp

Đọc thông tin phân tích bảng 2, quan sát hình 3, hãy:

 • So sánh sản lượng lương thực bình quân lương thực theo đầu người của đồng bằng sông Hồng so với Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, năm 2010 và 2014
 • Nhận xét tình hình sản xuất và phân bố lương thực, thực phẩm ở đồng bằng sông Hồng?

Bài làm:

So sánh: Quan sát bảng số liệu ta thấy:

 • Năm 2010 và 2014, đồng bằng sông Hồng có sản lượng lương thực nhỏ hơn đồng bằng sông Cửu Long và cả nước
 • Năm 2010 và 2014, bình quân lương thực theo đầu người ở đồng bằng tăng lên nhưng vẫn thấp hơn đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Nhận xét tình hình sản xuất và phân bố lương thực, thực phẩm ở đồng bằng sông Hồng:

 • Vùng đứng thứ hai cả nước về diện tích và tổng sản lượng lương thực.
 • Phát triển một số cây ưa lạnh đem lại hiệu quả kinh tế cao như cây ngô đông, khoai tây, su hào, bắp cải…
 • Đàn lợn chiếm tỉ trọng lớn nhất cả nước
 • Sản xuất lương thực, thực phẩm phân bố đều khắp các tỉnh, thành phố
 • Cây ăn quả tập trung chủ yếu ở Hưng Yên và Hải Dương
 • 149 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9