Tại sao sau Đại thắng xuân 1975, Tô quốc Việt Nam đã được thống nhất về lãnh thổ. Việc thống nhất về mặt nhà nước sau Đại thắng Xuân 1975 diễn ra như thế nào? Nêu ý nghĩa

 • 1 Đánh giá

2. Tìm hiểu việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước

Đọc thông tin kết hợp quan sát hình ảnh, hãy cho biết:

 • Tại sao sau Đại thắng xuân 1975, nước ta cần được thống nhất về mặt nhà nước
 • Việc thống nhất về mặt nhà nước sau Đại thắng Xuân 1975 diễn ra như thế nào? Nêu ý nghĩa

Bài làm:

Sau Đại thắng xuân 1975, nước đã được thống nhất về mặt lãnh thổ, song ở mỗi miền lại tồn tại một hình thức tổ chức nhà nước khác nhau. Bởi vậy, đáp lại nguyện vọng chính đáng của nhân dân cả nước, nước ta cần được thống nhất về mặt nhà nước.

Việc thống nhất về mặt nhà nước sau Đại thắng Xuân 1975 được diễn ra:

 • Ngày 25/4/1976, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc Hội chung được tiến hành trong cả nước .
 • Từ ngày 24/6 đến 3/7/1976, Quốc hội khóa VI của nước VN thống nhất họp kì họp đầu tiên quyết định nhiều vấn đề quan trọng
  • Đổi tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
  • Quyết định quốc kì là cờ đỏ sao vàng,
  • Quốc ca là bài tiến quân ca,
  • Thủ đô là Hà Nội,
  • Sài Gòn - Gia Định đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh
 • Quốc Hội bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của nhà nước
 • Ở địa phương, Quốc hội quyết định tổ chức thành lập ba cấp chính quyền: tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, cấp huyện và tương đương, cấp xã và tương đương.

Ý nghĩa:

 • Với kết quả của Quốc Hội khoá VI, công cuộc thống nhất đât nước về mặt nhà nước đã hoàn chỉnh.
 • Tạo những điều kiện thuận lợi để cả nước đi lên CNXH và những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ với các nước khác.
 • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9