Cho biết cơ sở khai thác khoáng sản: thiếc, crôm, ti tan, đá vôi, sét, cao lanh phân bố ở đâu? Nêu cơ cấu ngành công nghiệp của các trung tâm công nghiệp: Thanh Hóa, Vinh, Huế.

  • 1 Đánh giá

Cho biết cơ sở khai thác khoáng sản: thiếc, crôm, ti tan, đá vôi, sét, cao lanh phân bố ở đâu?

Nêu cơ cấu ngành công nghiệp của các trung tâm công nghiệp: Thanh Hóa, Vinh, Huế.

Bài làm:

Phân bố cơ sở khai thác khoáng sản:

  • Thiếc: Nghệ An
  • Crôm: Thanh Hóa
  • Ti tan: Hà Tĩnh
  • Đá vôi: Nghệ An
  • Sét, cao lanh: Thanh Hóa

Cơ cấu ngành công nghiệp của các trung tâm công nghiệp: Thanh Hóa, Vinh, Huế.

  • Thanh Hóa: công nghiệp cơ khí, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.
  • Vinh: công nghiệp cơ khí, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp chế biến lâm sản và công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.
  • Huế: công nghiệp cơ khí, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm
  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9