Quan sát hình 2, đọc thông tin, hãy nêu đặc điểm nổi bật về ngành dịch vụ ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

  • 1 Đánh giá

c. Dịch vụ

Quan sát hình 2, đọc thông tin, hãy nêu đặc điểm nổi bật về ngành dịch vụ ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

Bài làm:

Đặc điểm nổi bật về ngành dịch vụ ở Duyên hải Nam Trung Bộ:

  • Hoạt động giao thông vận tải khá phát triển cả đường bộ và đường biển.
  • Du lịch là thế mạnh của vùng với nhiều bãi biển đẹp và các quần thể di sản văn hóa.
    • Bãi biển nổi tiếng: Non Nước, Nha Trang, Mũi Né...
    • Di sản văn hóa: Phố cổ Hội An, di tích Mỹ Sơn...
  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9