Cho biết những đặc điểm nổi bật về tự nhiên của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ? Phân tích những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên để phát triển kinh tế - xã hội của vùng?

 • 1 Đánh giá

2. Khám phá điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

Đọc thông tin, quan sát hình 1, hãy:

 • Cho biết những đặc điểm nổi bật về tự nhiên của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?
 • Phân tích những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên để phát triển kinh tế - xã hội của vùng?

Bài làm:

Những đặc điểm nổi bật về tự nhiên của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ:

 • Địa hình: Các tỉnh của vùng đều có vùng gò, đồi ở phía Tây, dải đồng bằng hẹp ở phía Đông bị chia cắt bởi nhiều dãy núi đâm ngang ra biển.
 • Khí hậu: Là vùng có khí hậu khô hạn nhất cả nước.
 • Khoáng sản: Chủ yếu là cát thủy tinh, ti tan và vàng.
 • Sông ngòi: Có khá nhiều sông ngòi nhưng chủ yếu sông ngắn và dốc....

Những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên để phát triển kinh tế - xã hội của vùng:

Thuận lợi:

 • Vùng núi, gò đồi ở phía Tây có thể phát triển trồng rừng và chăn nuôi gia súc, gia câm kết hợp.
 • Đồng bằng hẹp ven biển trồng cây lương thực và cây công nghiệp như lúa, ngô, sắn, cây ăn qu, bông vải, mía đường....
 • Vùng nước mặn, nước lợ ven bờ phát triển nuôi trồng thủy sản.
 • Đánh bắt hải sản khu vực biển Đông và khai thác tổ yến ở các đảo ven bờ.
 • Nhiều vũng vịnh xây dựng hải cảng và phát triển du lịch
 • Phát triển nghề rừng và khai thác khoáng sản

Khó khăn:

 • Khí hậu khô hạn, thiếu nước vào mùa khô
 • Thiên tai bão, lũ lụt từ biển Đông đổ vào gây thiệt hại về người và tài sản.
 • Hiện tượng sa mạc hoá diễn ra ở các tỉnh cực nam của vùng làm diện tích đất sản xuất ngày càng bị thu hẹp.
 • 59 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9