Vận dụng kiến thức đã học, hãy nêu ý kiến của em về việc giữ vững diện tích rừng và đẩy mạnh công tác trồng rừng ở Bắc Trung Bộ?

  • 2 Đánh giá

D-E: Hoạt động vận dụng - tìm tòi mở rộng

1. Vận dụng kiến thức đã học, hãy nêu ý kiến của em về việc giữ vững diện tích rừng và đẩy mạnh công tác trồng rừng ở Bắc Trung Bộ?

Bài làm:

Theo em, việc giữ vững diện tích rừng và đẩy mạnh công tác rừng ở Bắc Trung Bộ là điều cần thiết bởi đây là vùng có nhiều sông suối, có khí hậu khắc nghiệt nhất cả nước. Vì vậy, việc bảo vệ và trồng rừng nhất là rừng đầu nguồn sẽ giúp cho vùng hạn chế thiên tai, lũ quét, sạt lở đất. Hơn nữa, rừng cũng là một trong những nguồn tài nguyên quý giá của vùng. Việc khai thác và phục hồi rừng có kế hoạch cũng sẽ giúp vùng thu lại được nhiều lợi nhuận....

  • 57 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9