Tại sao vấn đề bảo vệ và phát triển rừng có tầm quan trọng đặc biệt ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ? (trang 78)

  • 1 Đánh giá

D-E: Hoạt động vận dụng - Tìm tòi mở rộng

1. Tại sao vấn đề bảo vệ và phát triển rừng có tầm quan trọng đặc biệt ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ?

Bài làm:

Vấn đề bảo vệ và phát triển rừng có tầm quan trọng đặc biệt ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ vì:

  • Phát triển rừng đầu nguồn góp phần hạn chế các thiên tai lũ quét, sạt lở đất, xói mòn rửa trôi vùng đồi núi cũng như ngập úng ở vùng đồng bằng phía đông.
  • Phát triể rừng ven biển có vai trò chắn sóng chắn cát, hạn chế nạn cát bay....
  • Bảo vệ rừng sẽ bảo vệ được nguồn nước ngầm cho vùng, cân bằng sinh thái, đặc biệt đối với các tỉnh cực Nam Trung Bộ đang có nguy cơ hoang mạc hóa mở rộng (Ninh Thuận, Bình Thuận) vì thiếu mước vào mùa khô.
  • Bảo vệ và phát triển rừng góp phần bảo vệ nguồn lâm sản quý, các loài động vật quý hiếm trong rừng.
  • 109 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9