KHXH 9 bài 23 - Tìm hiểu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ Khoa học xã hội 9 bài 23

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Giải Khoa học xã hội 9 bài 23

KhoaHoc mời các bạn cùng tìm hiểu phần kiến thức và đáp án cho phần câu hỏi Tìm hiểu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ trong chương trình học môn Khoa học xã hội lớp 9 bài 23.

Tìm hiểu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ

Đọc thông tin và cho biết: Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến trong hoàn cảnh nào? Nêu nội dung lời kêu gọi đó?

Bài làm:

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến trong hoàn cảnh:

Mặc dù đã kí hiệp định Sơ Bộ và bản Tạm ước nhưng thực dân Pháp vẫn tìm cách phá hoại, nhằm tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược nước ta một lần nữa. Tình hình đất nước từ Nam ra Bắc hết sức căng thẳng.

Ở Hà Nội, chúng liên tiếp gây ra xung động vũ trang, đốt nhà Thông tin ở phố Tràng tiền, đánh chiếm cơ quan Tài chính, gây xung đột đổ máu ở Long Biên, tàn sát ở phố Hàng Bún... Chúng còn yêu cầu Chính phủ phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng nếu không chúng sẽ hành động.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã họp và ra quyết định phát động toàn quốc kháng chiến.

Nội dung lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến là:

Hỡi đồng bào!

Chúng ta phải đứng lên

Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc.

Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm. Không có gươm dùng cuốc, xuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.

... Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hi sinh, thì thắng lợi nhất định về dân tộc ta!".