Dựa vào bảng 2, hãy: Tính tỉ trọng sản lượng lương thực của Đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước trong hai năm 2010 và 2014...

  • 3 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Dựa vào bảng 2, hãy:

  • Tính tỉ trọng sản lượng lương thực của Đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước trong hai năm 2010 và 2014
  • Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng lương thực của Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long và các vùng còn lại trong tổng sản lượng lương thực cả nước trong hai năm 2010 và 2014.

Bài làm:

Tính tỉ trọng:

VùngNăm 2010Năm 2014
Đồng bằng sông Hồng15,7%13,8%
Đồng bằng sông Cửu Long48,8%50,8%
Cả nước100%100%

Vẽ biểu đồ thể hiện:

  • 310 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9