Kể tên các nhà máy nhiệt điện, thủy điện có công suất trên 1000MW ở nước ta? Cho biết đặc điểm chung của phân bố các nhà máy điện?

  • 2 Đánh giá

b. Công nghiệp điện

Đọc thông tin, quan sát hình 2, hãy:

  • Kể tên các nhà máy nhiệt điện, thủy điện có công suất trên 1000MW ở nước ta?
  • Cho biết đặc điểm chung của phân bố các nhà máy điện?

Bài làm:

Tên các nhà máy nhiệt điện, thủy điện có công suất trên 1000MW ở nước ta là:

  • Nhà máy nhiệt điện: Phả Lại, Mông Dương, Quảng Ninh, Vũng Áng 1, Vĩnh Tân 2, Phú Mỹ, Duyên Hải 1, Cà Mau.
  • Nhà máy thủy điện: Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình.

Đặc điểm chung của phân bố các nhà máy điện là:

  • Các nhà máy thủy điện lớn nhất của nước ta đều phân bố trên các con sông lớn ở vùng trung du miền núi có độ dốc cao, địa hình cắt xẻ mạnh mẽ thuận lợi để xây dựng hồ chứa nước.
  • Các nhà máy nhiệt điện của nước ta phân bố chủ yếu ở Quảng Ninh và vùng Đông Nam Bộ, đó là những khu vực có gần khu nhiên liệu, than, dầu mỏ, khí đốt...
  • 1.028 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9